Mobilná aplikácia by square

Mobilná aplikácia by square

Čítajte a vytvárajte platobné a fakturačné QR kódy na svojom mobile.

by square je najjednoduchšia cesta ako zdieľať číslo bankového účtu a platobné údaje ak potrebujete aby niekto previedol peniaze na Váš účet.

Aplikácia by square pre Vás vytvorí QR kód s platobnými údajmi. Postačí ak Váš dlžník použije mobilný internet banking, načíta platobný QR kód a platobný príkaz sa mu automatický vyplní s Vaším číslom účtu a požadovanou sumou.

by square môžete použiť pri osobnom stretnutí, kedy Váš dlžník načíta platobný QR kód priamo z Vášho mobilu. Platobný QR kód môžete odoslať aj emailom a Váš dlžník Vám môže zaplatiť aj z pohodlia svojho domova.

Platobné QR kódy PAY by square, ktoré vytvára aplikácia by square schválila Slovenská banková asociácia ako štandard pre ukladanie platobných údajov do QR kódov a nájdete ho aj na faktúrach spoločností, ktoré takýmto spôsobom uľahčujú zaplatenie faktúry.

Aplikácia načítava faktúry s QR kódmi PAY by square a INVOICE by square, kde sú uložené všetky dôležité fakturačné údaje potrebné na zaúčtovanie. Po pripojení na webovú službu by square môžete exportovať faktúry do vášho ERP/účtovného softvéru.