PAY by square pre WooCommerce

Plugin pridáva na stránku so sumárom o objednávke obrázok QR kódu, pomocou ktorého môže klient pohodlne zaplatiť cez mobilnú aplikáciu svojej banky. Tento QR kód je taktiež zobrazený v e-maili, ktorý po vytvorení objednávky s priamou platbou na účet štandardne posiela WooCommerce. Plugin podporuje slovenskú verziu QR kódu (PAY by square) a českú verziu (QR Platba).

Plugin nájdete aj na WordPress.org.

  1. Vytvorte si účet na stránke https://app.bysquare.com.
  2. Plugin nainštalujte cez administráciu WordPress, alebo ručne nahrajte celý adresár wc-bacs-paybysquare do adresára /wp-content/plugins/.
  3. Aktivujte plugin cez menu ‘Pluginy’ v administrácii WordPress.
  4. Na stránke nastavení priamej platby na účet sa objaví nová oblasť s nastaveniami pre PAY by square.
  5. Vyplňte v nastaveniach prijímateľa platby a prístupové údaje k https://app.bysquare.com pre generovanie QR kódov.
  6. Nastavte či chcete generovať slovenské  QR kódy alebo české QR kódy alebo nechajte výber QR kódu podľa meny objednávky.

Plugin vyhľadajte a inštalujte priamo cez správu pluginov vo vašom WordPresse, alebo si ho stiahnite z repozitára pluginov na WordPress.org.